Home Page Image
 

 

 


Exempel på projekt


Översättning, redigering och korrekturläsning av allmänlitteratur.

Översättning av facktexter - tekniska manualer, IT-texter m.m.

Textproduktion, exempelvis copytexter till webbplatser.

Administrativa tjänster, exempelvis transkribering och dataregistrering.


   
  web © Schwarzmedia