Marita Palm
 


 

 


Marita Palm


Översättare på heltid sedan 1993.
Företag: Lexita AB.

Tidigare anställningar:
1991–1992 Stabenfeldt, Malmö Redaktör för ungdomsböcker och medlemstidning.
1990 Sydsvenska Dagbladet, Malmö Korrekturläsare.
1986–1989 Bibliotekstjänst, Lund Redaktionsassistent, Artikel-sök.

Utbildning:
Linnéuniversitetet 2014. Barn- och ungdomslitteratur, Populärkultur, Tecknade serier.
Lunds universitet 1980–1986. Kurser inom Kulturvetarlinjen: Informationsteknik, Litteraturvetenskap, Sociologi, Etnologi, Nordiska språk.

Medlemskap:
Sveriges Facköversättarförening (SFÖ)
fullvärdig medlem sedan 2003.
Sveriges Författarförbund, Översättarsektionen (SFF)
fullvärdig medlem sedan 2009.


   
  web © Schwarzmedia