Home Page Image
 

* Översättning
* Textbearbetning
* Korrekturläsning

* marita@lexita.se

 


Lexita AB ~ Marita Palm


Lexita AB drivs av mig, Marita Palm. Jag har lång erfarenhet av att översätta och bearbeta olika slags texter, bland annat barn- och ungdomsböcker,
faktaböcker, webbplatser, copytexter, informationstexter, handböcker och spel.

Jag översätter uteslutande till svenska, mitt modersmål. Jag översätter främst från engelska, norska och danska, men har även översatt en del enklare texter från franska, spanska, tyska och italienska. Jag är öppen för nya och annorlunda uppdrag, stora som små, högt som lågt. Jag tycker också att det är roligt att lösa problem och spåna idéer.

Tillsammans med Videra AB ger jag ut sångspelet oogachakka®.

 
   
  web © Schwarzmedia